Internetowy Program Zmiany Osobistej
Święty, święty

Ja jestem Rafał, jeden z aniołów, którzy stoją przed Panem
Wy zaś błogosławcie Boga i głoście Jego wielkie dzieła.
                             [Liturgia godzin]

Aniołowie Pańscy, błogosławcie Pana!
Wszystkie dzieła pańskie, błogosławcie Pana!
                             [Dn3,57-58]

Święty,świety.
           [Iz6,3]

Przyślij Rafała, lekarza zbawienia,
By zstąpił z nieba i mocą Twego imienia
Uzdrowił chorych i czuwać wciąż mógł
nad ścieżkami Twych sług.
                             [Liturgia godzin]


Anima Christi

                             [Św. Tomasz]

Soul of Christ, be my sanctification
Body of Christ, be my salvation,
Blood of Christ, fill all my vines,
Water from the side, wash out my stains.
My Christ's Passion strenghten me,
O good Jesu, hear me.
In your wounds I fain would hide,
Never to be parted from your side.
Guard me when my foes assail me,
Call me when my life shall fail me.
Command me then to come to thee.
That I for all eternity
With your saints may praise thee.Amen.


Joel

                         [Jl4,16-17.2,17]

A Pan zaryczy z Syjonu
i z Jeruzalem głos swój tak podniesie,
że niebiosa i ziemia zadrżą.
Pan jest ucieczką ludu swojego.

A Pan zaryczy z Syjonu
i z Jeruzalem głos swój tak podniesie,
że niebiosa i ziemia zadrżą.
Pan jest ostoją synów Izraela.

I poznacie, że ja jestem Pan, Pan Bóg wasz,
co mieszkam na Syjonie, górze świętej mojej;
Jeruzalem będzie święte,
nikt obcy nie przejdzie przez nie.

Zlituj się Panie nad ludem Twoim,
nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie,
aby poganie nie zapanowali nad nami.
Czemuż mówić mają między narodami:
Gdzież jest ich Bóg?


Działem mym Pan

                         [Lamentacje]

ciężkie brzemię grzechów mych
ręką Jego związanych
oto dlaczego płaczę dziś
oko me wylewa łzy...

spójrz Panie, spójrz
bo jestem w wielkim ucisku
drgają we mnie trzewia
i serce moje ściska
na ulicy miecz sroży się
a w domu moim śmierć

wspomnienie udręki i nędzy
to piołun i trucina
stale je wspomina
rozważa we mnie dusza
biorę to sobie do serca
dlatego też ufam

ciężkie brzemię grechów mych
ręką Jego związanych
oto dlaczego płaczę dziś
oko me wylewa łzy...

Działem mym Pan-
-mówi dusza ma

nieskończona litość Pana
miłość nie wygasła
odnawia się ona co rano
ogromna Twa wierność
biorę to sobie do serca
dlatego też ufam
Działem mym Pan-
-mówi dusza ma


Hail Mary

Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee:
blessed art thou among women,
and blessed is the fruit of Thy womb Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners,
now, and at the hour of our death. Amen.

Maria Regina Mundi
Mater Eclesiae
tibi assumus
tui memores
vigilamus, vigilamus

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners,
now, and at the hour of our death. Amen.

Maria Regina Mundi
Mater Eclesiae
tibi assumus
tui memores
vigilamus, vigilamus


Magnificat

                      [Łk1,46-55]
My soul doth magnify the Lord
and my spirit hath rejoiced in God.
Cuz He saw his handmaiden,
her low estate come from great fate.
And Mighty done
great things to soul of mine.
Holy is his name.
All generations shall call me blessed.

Here comes the Bride
God gave us sign
Emmanuel-his name
to take away: death, fear, pain
no death, no fear, no pain!

He's coming from the land of cream and honey
                       [Iz7,10-25]

He showed strength with his powerful hand,
He put down the mighty from their seats,
and exalted them of low degree.

Here comes the Bride
God gave us sign
Emmanuel-his name
to take away: death, fear, pain
no death, no fear, no pain!

He's coming from the land of cream and honey
                       [Iz7,10-25]

He fed the hungry with good things,
and sent empty away the rich.
He helped his servant Israel,
in remembrance of his mercy;
as he said to our fathers, to Abraham,
and to his seed for ever.

Here comes the Bride
God gave us sign
Emmanuel-his name
to take away: death, fear, pain
no death, no fear, no pain!

He's coming from the land of cream and honey
                       [Iz7,10-25]


Love

For love is as strong as death,
jealousy is sever as Sheol,
its flashes are flashes of fire,
the very flame of the Lord.
                      [Pnp8,6b]

Love and do what you want.
                      [św. Augustyn]


Rozlała Się Łaska

Nie rozumiem tego, co czynię
bo nie czynię tego, co chcę,
ale to, czego nienawidzę-
-to właśnie czynię.
Jestem bowiem świadom,
że w moim ciele, nie mieszka dobro;
łatwo przychodzi dobra chcieć,
ale wykonać - nie.

Któż mnie wyzwoli z ciała,
co wiedzie ku tej śmierci?

Nieszczęsny ja człowiek!
Gdzie wzmógł się grzech,
tam obficie rozlała się łaska.


Jezus jest Panem

Jezus jest PANEM
ku chwale Boga Ojca. Amen.
                        [Flp2,11b]

"Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu,
Panie Boże wszechwładny!
Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi,
o Królu narodów!
Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił?
Bo Ty sam jesteś Święty, (...)"
                        [Ap15,3-4]


Koronka

                     [Słowa Pana Jezusa
                      do S. Faustyny]

Święty Boże, Święty Mocny,
Święty a Nieśmiertelny,
zmiłuj się nad nami...

Ojcze Przedwieczny ofiaruje Ci
Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo
Najmilszego Syna Twojego,
a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze
i całego świata.

Dla Jego bolesnej Męki
miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Jezu ufam Tobie!

Święty Boże, Święty Mocny,
Święty a Nieśmiertelny,
zmiłuj się nad nami
i nad całym światem.

Święty Boże, Święty Mocny,
Święty a Nieśmiertelny,
zmiłuj się nad nami...


Cruxxx

Jeśli ktoś chce iść za Mną,
niech się zaprze samego siebie,
niech co dzień krzyż swój bierze
i niech Mnie naśladuje.
                         [Łk9,23]

Kto do pługa rękę przykłada,
a przy tym wstecz się ogląda,
nie nadaje się do Królestwa Bożego.
                         [Łk9,62]

Kto nie bierze swego krzyża a idzie za Mną,
nie jest Mnie godzien.
                         [Mt10,38]


Copyright © 2005 EdgEcRusheR - All rights reserved statystyka